Sunday, December 07, 2008

கடலோரக் காற்று - தமிழீழ முழு நீளத்திரைப்படம்

2002 இல் வெளியான இத்திரைப்படம் ஈழத்து கடலோர மக்களின் துயர் மிகு வாழ்வினையும் மக்களுக்கும் போராளிகளுக்குமான உறவுகளையும் போராளிகளின் கலகலப்பு மிக்க உணர்வு மிக்க வாழ்வினையும் இயல்பாக எடுத்து கூறுகிறது.

No comments: